วิธีการสมัครเรียน

การสมัครเรียน
ไม่ต้องสอบเข้า / ไม่ดูเกรดเฉลี่ย
คุณสมบัติของผู้เรียน :
 
 • เพศ ชาย หญิง อายุ 17 ปีขึ้นไป
 • มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อ
 • มีใจรักงาน ด้านการพยาบาล
 • ความรู้พื้นฐานขั้นต่ำ ม.6 หรือ เทียบเท่า ปวช. ปวส. ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีวิสัยทัศน์และรักความเจริญก้าวหน้าในชีวิต
 • ต้องการทำงานที่มั่นคง สามารถแบ่งเบาภาระผู้ปกครองได้
วิธีสมัครเรียน :
  • สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ โรงเรียนเสรีรักษ์การบริบาล
  • สมัครด้วยตนเองได้ที่ จุดรับสมัครตามที่จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบ แต่ละจังหวัด(ทั่วประเทศ)
  • สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่   “คลิก” เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร SR    

สมัครทางไปรษณีย์ :

          - ท่านสามารถส่งใบสมัครเรียนทางไปรษณีย์ พร้อมหลักฐานการสมัครเรียนอื่นๆ ไปตามที่อยู่ข้างต้น หรือ
แฟกซ์มาที่

หมายเลข 02-996-9028 (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครเรียนได้ที่  หน้าวิธีการสมัครเรียนได้เลย

        - ท่านผู้ปกครองหรือนักศึกษา สามารถชำระค่าเรียนได้ที่ (รายละเอียด ดูที่  หน้าวิธีการชำระเงินค่าเทอม)

"คลิกเพื่อ" สมัครเรียนออนไลน์ ง่ายๆ  

 

หลักฐานการสมัครเรียน :
 
 • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ชุด
 • สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 3 ชุด
 • รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี) 3 ชุด
 • กรณีกู้ยืมจากธนาคาร………กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่

ค่าเล่าเรียน :

 • เรียนหลักสูตร 6 เดือน ได้รับประกาศนีบัตรวิชาชีพพนักงานผู้ช่วยพยาบาล
 • สามารถผ่อนชำระค่าเรียนได้ถึง 6 ครั้ง (ตามรายละเอียดเอกสารที่จะได้รับ จากเจ้าหน้าที่)
 • ฟรีค่าหอพักที่สะอาดปลอดภัย อยู่ในโรงเรียน
 • ฟรีค่าชุดนักศึกษา จำนวน ุ6 ชุด
 • คอร์สเรียนเสริมต่างๆ เช่น คอร์สเรียนแต่งหน้าแบบมืออาชีพ, คอร์สเรียน คอร์สเรียนพัฒนาบุคลิกภาพการเข้าสังคมระดับสูง 
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
  แผนที่ : 
   

 

 โรงเรียนเสรีรักษ์การบริบาล

( Sereeruk Nursing School : SRN )
 
ที่ตั้ง : เลขที่ 174/28-31 หมู่ที่ 9
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. 10210
โทร. 081-5675489 , 02-9967212,-3
แฟกซ์. 02-9969028


Powered by MakeWebEasy.com