สวัสดิการ

สวัสดิการครอบคลุม คุ้มค่า ฟรี Free !!!
สวัสดิการครอบคลุม คุ้มค่า มากกว่าที่คิด 
 • หอพักนักศึกษา ค่าน้ำ+ค่าไฟฟ้า
 • อาหาร 3 มื้อ (ภาคทฤษฏี) พร้อมบุเฟ่ต์ส้มตำ
 • ชุดนักศึกษา รวมทั้งหมด 5 ชุด 
 • ชุดครุยวันรับมอบใบประกาศนียบัตร
 • งานเลี้ยงจบการศึกษาภาคทฤษฎี
 • ถุงเท้า/ถุงน่อง/รองเท้า/สมุด/รูปถ่าย/กระเป๋า
 • เข็มสัญลักษณ์โรงเรียน/ป้ายชื่อ/กระดุม/เข็มขัด/เน็ตติดผม
 • เอกสารการเรียน การสอน/อุปกรณ์ทางการแพทย์
 • หลักสูตรการอยรมพัฒนาบุคลิกภาพ แต่งหน้า ทำผม
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • หลักสูตรเสริม โยคะ เต้นแอโรบิก ฟิตเนส 
 • ประกันอุบัติเหตุ Internet Wi-Fi และอื่นๆ อีกมากมาย
 • กิจกรรมเข้าค่ายกลุ่มสัมพันธ์/ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่
 • ทัศนศึกษดูงานนอกสถานที่โดยรถปรับอากาศ
 • บริการรถ รับ-ส่งนักศึกษา งานเลี้ยงจบการศึกษาภาคทฤษฏี
 • ค่าฝึกงานภาคปฏิบัติในสถานประกอบการทุกแห่งในประเทศ

 


ชุดนักศึกษา
รวมทั้งหมด 5 ชุด + เสื้อวอร์มสถาบัน 1 ตัว

หลักสูตร
การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ
แต่งหน้า/ทำผม

หอพัก(นอก) ของนักศึกษา SR
ฟรี ค่าน้ำ+ค่าไฟฟ้า
อาจารย์ ดูแล 24 ซม.

หอพัก(ใน) ของนักศึกษา SR
ฟรี ค่าน้ำ+ค่าไฟฟ้า
อาจารย์ ดูแล 24 ซม.

อาหาร 3 มื้อ (ภาคทฤษฏี)

เอกสารการเรียน การสอน
อุปกรณ์ทางการแพทย์

หลักสูตรเสริม :
โยคะ /เต้นแอโรบิก/ ฟิตเนส 

กิจกรรมเข้าค่ายกลุ่มสัมพันธ์
ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่

Powered by MakeWebEasy.com