เกี่ยวกับเรา

โรงเรียนเสรีรักษ์การบริบาล

(Sereeruk Nursing School:SRN)

                       

                     เราเป็นโรงเรียนเอกชนที่ได้รับอนุญาตจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดสอนวิชาชีพพนักงานผู้ช่วยพยาบาล   ( Nurse-Aid : NA ) หลักสูตรวิชาการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ในปัจจุบัน SRN ได้รับการยกย่องให้เป็นสถาบันอันดับต้น ๆ ของประเทศในด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพในสายงานด้านสุขภาพ ภายใต้การบริหารงาน โดยคณะแพทย์ พยาบาลและอาจารย์ผู้ทรงคุณคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการสอนและพรั่งพร้อมด้วยประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะทางมา กว่า 10 ปี

โรงเรียนเสรีรักษ์การบริบาล Sereeruk kanboriban

( ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ ) ใบอนุญาตเลขที่ กร.205/2548

   

ตราสัญญาลักษณ์

ปรัชญาของโรงเรียน

"เสรีรักษ์ นำความรู้ สู่อาชีพ เพื่ออนาคต"

 

วิสัยทัศน์โรงเรียน

"เรียนอย่างมีคุณภาพ จบแล้วมีงานทำ ต้องเสรีรักษ์การบริบาล"

 

สีประจำโรงเรียน

     สีฟ้า - สีชมพู    

ที่ตั้ง...

174/28-31 หมู่ที่ 9 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

10210 โทร. 02-996-7212, 02-966-7213, 02-996-9029

แฟกซ์. 02-996-9028

Powered by MakeWebEasy.com